Arkitektur blir kriminalitetsforebegyggende!

Det er utvilsomt allerede vanlig å sikre bygninger mens de blir bygget. Men det de først og fremst sikres mot er da terrorisme. Det er veldig sjelden at bygninger bygges med tank

Design av bygning

Det er utvilsomt allerede vanlig å sikre bygninger mens de blir bygget. Men det de først og fremst sikres mot er da terrorisme. Det er veldig sjelden at bygninger bygges med tanke på å forebygge vinningskriminalitet, avlytting og inntrengning. Det skal det nå gjøres noe med, en gang for alle. Og det uten å lukke […]

Les mer