Hva har Vitruvius å si for moderne arkitektur?

Uncategorized

Av og til må man gå tilbake til røttene for å forstå dagens samfunn. Slik er det med politikk, kultur, og ikke minst arkitektur. Vitruvius var en oppfinner og arkitekt som levde på Jesu tid, og en av dem som virkelig satte ting i system i datidens Romerriket.

Da store deler av befolkningen fikk pest og kolera, skjønte han at noe måtte gjøres med de elendige sanitærforholdene. Vitruvius skrev ti bøker om arkitektur, og med dem fikk man øynene opp for ting som vannforsyning og byplanlegging. Dette må ha hatt en stor innvirkning på hvordan byer og infrastruktur bygges i dag. La oss se på noen punkter.

Byplanlegging

Romerriket var et imperium som hele tiden var avhengig av å vokse. Men Vitruvius så at det var mulig å planlegge hvordan byer skulle bygges, slik at de ble mer oversiktlige og motstandsdyktige. Byer ble ofte bygget rundt et torg, eller hadde rektangulære eller sirkulære former. Byplanlegging var og er en politisk sak, med tanke på hvordan byer skal utvikle seg i fremtiden.

Hus

Boliger ble mer og mer privatisert, og alle skulle ha et sted å bo, selv slaver og undersåtter. Romersk villa er en av konstruksjonene Vitruvius tegnet, og de hadde veggmalerier og mosaikk. Dekorering av hjem er viktig den dag i dag, og nå kan et vevd teppe fra en annen kultur virke oppfriskende. Husene ble bygget forskjellig fra by og land, og man så forløperen til både herregårder og feriehus.

Vannforsyning

Selv om romerne var tidlig ute med det meste, fløt kloakken fortsatt i gatene. Folk ble syke og hadde ikke tilgang til rent vann. Med akvedukter kunne nå folk få rent vann og kvitte seg med avløpsvann på en helsemessig god måte. Man brukte til og med vann til varming av gulv med en hypochausta, et anlegg under bakken.

Materialer

Vitruvius eksperimenterte med materialer, og en av de store framgangene kom da han fant ut at vulkansk aske kunne brukes til å bygge med. Blandet med vann og sand ble dette forløperen til betong, og var både robust og bestandig. I dag brukes betong fordi det er enkelt og billig å produsere, dessuten holder den på drivhusgasser, noe som er viktig i dag.

Teknologisk utvikling

Selv om moderne teknologi ikke var oppfunnet på Vitruvius tid, tok romerne allerede da i bruk ting som matematikk og fysikk for å effektivisere en rekke anliggender. Vannmøller, løftemekanikk og pneumatikk ble brukt for å gjøre ting lettere. I arkitekturen var jo disse tingene viktig, fordi den måtte tilrettelegge for at slike maskiner kunne få sin plass i bybildet.

nullpoint