Hva er en arkitekt?

Architect

Først og fremst er det jo greit å definere hva en arkitekt er, utenom å være et menneske. En arkitekt er en person planlegger, designer og passer på konstruksjonen av bygninger. Det å ta vare på, og passe på at byggingen foregår etter planen er svært viktig, da det er store sikkerhetsansvar som ligger i tegningen. Arkitekten har jo tegnet bygning også for å være sikker og trygg i forhold til det materialet som skal brukes til å bygges. Navnet arkitekt kommer jo fra det latinske architectus, som betyr sjefsbygger. Og det er jo det i prinsippet en arkitekt gjør.

Selv om han ikke arbeider fysisk med å sette bygningen på plass så har han et stort ansvar til at alt gjøres som det skal. Det er viktig når en tenker på at det en arkitekt bygger skal huse mennesker, eller også dyr, og det ansvaret som legges på han da er gigantisk. Det er derfor det også kreves mye for å bli en lisensiert arkitekt og få den passende utdannelsen. Fem års høyere utdanning kreves her i Norge, noe som vi føler er passende i forhold til ansvar man pålegger dem.

Når en ser at legger har bare et par år mer, så kan man se hvor viktig arbeidet er. I tillegg er den en rekke juridiske ansvar som pålegges arkitekten om noe skulle gå feil. Så det er naturligvis svært viktig med en god og passende utdannelse til en så viktig jobb.

Men når en først har fått denne utdannelsen og en jobb så er det også noe som kan gi en svært mye, både profesjonelt sett, men også økonomisk. Det å tenke på at noe du har kommet opp med i ditt hode er nå en fysisk ting som en kan ta på er svært belønnende. Og får man en mer prominent rolle som arkitekt så kan man også tjene svært godt på det. Uten at det behøver å være nødvendigvis det aller viktigste, men at det spiller en rolle er jo klart. Arkitekter har man hatt til alle tider, kanskje ikke under den tittelen, men det har alltid vært noen som har hatt dette type ansvar som dagens arkitekter har, og det gjør denne jobben til en ganske opphøyd og bra posisjon i samfunnet.

nullpoint