Viktigheten av arkitekter

Architect

Uansett hva vi tenker om kunst og viktigheten av arkitekter eller artister, så bør arkitekter bli vurdert på samme linje som artister av andre retninger blir. Det er ingen videre forskjell på det en arkitekt gjør i forhold til det en maler gjør. Den eneste som kan vurderes er at arkitekten ikke fysisk gjør arbeidet, altså på samme måte som maleren legger fargene på lerretet. Men det er ikke en god nok grunn siden arkitekten faktisk jo designer hele bygningen fra start til slutt. Og det er hans visjon og fantasi som viser seg frem når bygningen er klar.

Det er derfor vi føler det rettferdig at vær gang en bygning nevnes, en i det minste populær, at også arkitekten nevnes. Selv om det er vanskelig i praksis, så ser man at det blir gjort når et mesterverk innen kunst blir nevnt, som for eksempel Mona Lisa, man vet det er Leonardo da Vinci som har malt henne, fordi det blir nevnt vær gang maleriet blir nevnt. Og om noe likt for arkitektur kunne blitt gjort, så hadde det vært svært fordelaktig for hele industrien og retningen og gjort flere interesserte!

nullpoint