Arkitektur

Uncategorized

Arkitektur er en kunstform og vitenskap. Den bygger på lange tradisjoner tilbake til antikken, og betyr byggmester. Det er en fin linje mellom vanlig bygge-tradisjon og arkitektur, men vi hører vanligvis oftest om arkitekter når det gjelder praktfulle bygg slik som Lambda og Operaen i Oslo. Det fins mange slike eksempler der personen bak byggverket har fått lov til å eksperimentere, samtidig som det følger de gitte normene for byggeskikk.

Det er sjelden arkitekten selv bygger selve bygget, men sitter vanligvis ved en pult og tegner. Da er det viktig å ha godt lys og ikke minst varme. Samspillet mellom en god strømavtale fra tibber.com/no/ og privatøkonomi er heller ikke til å kimse av.

Det finnes mange kjente arkitekter opp gjennom tiden og ulike kulturer har sin særegne arkitektur.

Gaudi – en byggmester i kreativitet

En av de mest energiske og mystiske arkitektene i moderne tid er Antoni Gaudi som levde hele sitt liv i Barcelona. Han designet en rekke bemerkelsesverdige bygg, og var selv byggherre på mange av dem. De fleste av hans verker befinner seg i den katalanske hovedstaden, selv om mange har tatt hans kunst til sitt bryst også andre steder i verden. I tillegg til bygninger tegnet han møbler og spennende kunst. Etter hans død i 1920-årene, har byggverkene hans blitt besøkt av mennesker verden over, og det er ikke underlig at hele hans virke har blitt plassert på verdensarvlisten.

Som liten gutt ble han inspirert av eventyr og sagn, og det vises i hans mange bygg som har eventyrlige trekk ved seg. Gaudí sine mesterverk har hentet inspirasjon fra naturen, og det gjenspeiler seg i verkene hans. Det er sjelden man finner en rett linje i noen av hans byggverk. Man kaller ofte hans kunstverk en blanding av art nouveau og surrealistisk stil. Dette kommer til uttrykk både i de mange kunstverkene og bygningene han stod bak.

Casa Milà og Sagrada a Familia

Et annet særtrekk med Gaudi sin arkitektur, er bruk av blomstrende former. Dett er former og sfærer som foregriper kubismen i kunsten. Det kommer tydelig fram i bygården Casa Milà hvor luftekanaler og skorsteiner er formet i hans visjon. Det er nesten umulig å ikke gjenkjenne at dette også er Gaudi.

Gaudí var fascinert av å konstruere buer og kupler. For å unngå sprekkdannelser konstruerte han buer med forsterkede pilarer og fritthengende kjetting. Gaudí formet først modeller til mange av konstruksjonene ved hjelp av lodd, og deretter gjorde han det om til ugjenkjennelige former i de fantastiske byggverkene sine Takene over Casa Milà og Casa Batlló bæres av tettsittende buer som følger linjer av kjeder, alt for å leke med den anerkjente vitenskapen.

Hans største mesterverk er nok likevel kirken Sagrada a Familia, en kirke som han startet med i 1884. I denne unike kirken følger søylen unike kurver som man ikke skulle tro kunne holdes oppe. Det unike med Sagrada a Familia, er at den ikke er ferdigstilt ennå. Bygging foregår i perioder da donasjoner blir gitt og kirken er planlagt fullført i 2026.

nullpoint