Å bli en arkitekt i Norge

Architect

Det er naturligvis mulig å bli en utdannet arkitekt her i Norge også, og det er fire skoler som tilbyr en utdanning som gjør deg til arkitekt i Norge. Det er arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, som tilbyr en utdanning på fem og et halvt år. Bergens arkitektskole som er på fem år, det samme er den i NTNU i Trondheim. NMBU eller instituttet for landskaps-planlegging i Ås er på fem år.

Det å være en arkitekt i Norge er ikke en beskyttet tittel her i Norge. Før så fikk man tittelen sivilarkitekt etter at man ble ferdig med utdannelsen ved et godkjent lærested. Men nå har graden blitt endret til mastergrad i arkitektur og om man er medlem av Norske arkitekters landsforbund så får man tittelen arkitekt MNAL eller sivilarkitekt MNAL.

Det å være å ta en slik utdannelse er en ganske vanskelig oppgave, den er på minst fem år, som betyr at man behøver mye disiplin og tålmodighet til å klare å fullføre den. Men klarer man det, så får man jo også tildelt tittelen arkitekt, og det er ganske fin ære å ha. Det er en bra jobb, og som vi har sett så kan man få ganske mye oppmerksomhet også.

nullpoint