Arkitektur blir kriminalitetsforebegyggende!

Uncategorized

Det er utvilsomt allerede vanlig å sikre bygninger mens de blir bygget. Men det de først og fremst sikres mot er da terrorisme. Det er veldig sjelden at bygninger bygges med tanke på å forebygge vinningskriminalitet, avlytting og inntrengning. Det skal det nå gjøres noe med, en gang for alle. Og det uten å lukke ned hele områder. Det virker kanskje veldig ambisiøst å kunne bruke design til å forebygge kriminalitet? Det kan hende, men det er ingen tvil om at det er mer enn mulig å gjennomføre nå for tida.

På denne måten skal det snart bli tryggere å bo, uansett hvor. Det eneste en må være klar over er at for å få råd til å gjøre noe sånt må en regne med å bruke en del penger. Så det kan hende det kan lønne seg å ta opp et forbrukslån Sambla for å finansiere det. Så snart pengene er på plass, er det ingenting som kan hindre deg i skaffe deg et hjem der du kan sove trygt uansett hva det er du frykter fra verden. Det er dette vi kaller framskritt.

Veldig høye bygninger

Måten dette skal fungere på er ved å samkjøre alle trygghetsetatene i nærheten ved hjelp av IKT. For å oppnå dette er det naturligvis nødvendig å planlegge ut fra infrastrukturen til et helt nabolag fra begynnelsen av, men dette er langt fra umulig. Faktisk ser vi allerede sånn planlegging flere steder i Oslo. Dette vil sikre byen ytterligere for fremtidige generasjoner.

Hvordan kan en bygge seg tryggere?

Det er mange forskrifter og regler å ta hensyn til når en skal bygge. Dette er det opp til den som bygger å sørge for. Når det gjelder hensyn til infrastruktur, konstruksjon, arkitektur og tekniske installasjoner er det viktig å få på plass fagfolk så tidlig som mulig for å finne så praktiske løsninger på slike problemer som mulig. Tidlig planlegging gjør det selvfølgelig også mye billigere å ferdigstille bygningen fra bunnen av på lang sikt.

En stor by

Som en del av denne tidlige planleggingen bør man selvfølgelig ha kompetanse innen forståelse av hvordan kriminalitet fungerer. Lykkes en med dette kan en faktisk allerede i designerfasen komme på tiltak som kan forebygge mange forskjellige typer av kriminalitet. Sånn øker sikkerheten betraktelig for alle som kommer til å bo der.

Disse planene om å skape bygninger som forebygger kriminalitet ved god planlegging kalles for “designing out crime”-prosjektene og handler mer enn noe annet om å sette sikkerhet på agendaen. Dette har blitt bevist gjennomførbart, så her er det bare å sette i gang. Hvor greit hadde det vel ikke vært å kunne sove uten å måtte være bekymret for innbrudd? En sånn frykt er godt utbredt blant de mange av oss som bor i eller rundt hovedstaden, men med bare litt tilpasning er det snart veldig mange flere som kan føle seg trygge.

nullpoint