Når virkeligheten ikke stemmer med planen

Uncategorized

Siden arkitekter, interiørdesignere og andre yrkesgrupper fikk tilgang til dataverktøy lages det nesten alltid flotte modeller av bygg og hele boligområder lenge før det første spadetaket er tatt. Dette kan være helt fantastisk for å gi fremtidige beboere og samfunnet i stort et lite innblikk i hvordan byggene vil bli når de er ferdige.

Dessverre er bildene som lages på en datamaskin mange år før et bygg står ferdig, gjerne relativt langt fra virkeligheten. Dette gjelder både for store prosjekter som Lambda-bygget i Oslo, og små boligområder med rekkehus.

Utfordringene med Lambda og det nye Nasjonalmuseum

Både i forbindelse med byggingen av Lambda, det nye Munch-museet, og nytt Nasjonalmuseum, har det oppstått utfordringer i forhold til de opprinnelige planene. For Lambdas del hat det vært problemer med at det ferdige resultatet ser mye gråere og mørkere ut, sammenlignet med de opprinnelige flotte bildene som var preget av glass og lys.

Et Det er fremmet flere kreative forslag til hvordan man skal kunne redde fasaden, men sannsynligvis blir den værende som den er. Det finnes håp om at bygget vil bli lysere når det er aktivitet i det, men det er for tidlig å spå om ennå. Kanskje Oslo-borgerne hele enkelt må gå sammen om å lyse opp bygget, med panda kigurumi-drakter og lysfester?

For det nye Nasjonalmuseum har det også vært store problemer, inkludert konflikter med arkitektene. Utfordringen her er hvilke type glass som skal benyttes, der det er uoverensstemmelse mellom arkitektenes ønsker og de mer praktiske hensyn som byggherren ønsker å ta. Det finnes en risiko for at dette bygget, som allerede i stor grad er laget av betong, ender opp som en stor mørk koloss i Oslo.

Mindre skala, men like store utfordringer

I forbindelse med byggeprosjekter i mye mindre skala, som for eksempel et nytt byggefelt med rekkehus, kan det oppstå tilsvarende utfordringer. På bildene i et prospekt er området ofte fremstilt som grønt og åpent, der kanskje sannheten er mer preget av asfalt, grus og en følelse av at det er plassert maksimal mengde bygg på minst mulig areal.

Det er selvfølgelig slik at beboerne selve har et stort ansvar for å lage omgivelser som lever opp til prospektets glansbilder, men det kan likevel være noen som føler seg lurt når de flytter inn. Mer alvorlige avvik, som for eksempel hvis det plutselig står lyktestolper der bilen skulle parkeres, må selvfølgelig taes opp med byggherren. Likevel er det ofte slik at alle illustrasjoner er merket med forbehold om at de er bare det, illustrasjoner.

Uansett om det er i forhold til et offentlig bygg til mange milliarder, eller et lite rekkehus, er det altså lurt å være kritisk til de flotte illustrasjonene.

nullpoint