Arkitektur i konflikt med beboers behov

Uncategorized

Hvis du enten er i en prosess med å tilpasse et ferdighus, eller lager ditt drømmehus fra bunnen av sammen med en arkitekt, har du sannsynligvis kjent på en følelse av at arkitekten ikke alltid hører på deg?

Byggetekniske krav

Det er viktig å huske på at det ikke er mulig å bygge presis på den måten du vil. Hvis du synes at arkitekten har laget helt rare løsninger, kan det være greit å sjekke om det kan ha noe med krav stilt i for eksempel Byggeteknisk forskrift eller annet regelverk. Det finnes for eksempel krav til alt fra størrelse på rom, til antall stikkontakter der TV skal plasseres.

Hva gjelder husets ytterdører finnes det enkelte krav til for eksempel lydtetthet og innslipp av lys i gangen. Utover dette finnes det et utall ulike dører, som det er lov å være kreativ med for å gi huset et helt eget uttrykk.

Arkitektens kunnskap og kreativitet

Arkitekter har en lang utdannelse, og er trent til å se sammenhenger og løsninger som du som fremtidig beboer kanskje ikke umiddelbart ser. Det er greit å gi arkitekten en sjanse til å forklare hvorfor en løsning er akkurat som den er, før du eventuelt kommer med forslag til endringer.

Arkitekten kan dessuten se på hvordan huset skal utvikles over tid, for eksempel vil behovene være helt annerledes hvis det du får barn, eller når barna blir eldre.

Konfliktløsning mellom arkitekt og kunde

Det høres dramatisk ut med konfliktløsning, det handler selvfølgelig ikke om å krangle eller bli uvenner i denne prosessen, hvis det går så langt er det kanskje lurt å finne en ny arkitekt. Men det vil unektelig være sånn at det oppstår konflikter mellom arkitektens ønske om å skape et bygg som oppfyller standarder og krav som han eller hun stiller til seg, og praktiske hensyn du har.

Det kan handle om noe så enkelt som planløsning, der det for eksempel finnes mange ferdighus og enkeltprosjekter der det er lagt opp til høy takhøyde i noen områder. Der arkitekten ser et flott rom med dobbel takhøyde på kjøkkenet, kan det være at beboeren ser unødvendig sløsing av gulvplass. I tilfeller der det har vært mulig å tette den type løsninger for å få noen ekstra kvadratmeter til en lav kostnad, er det mange som gjør det.

Når det oppstår ulike meninger om hvordan slike ting skal løses er det viktig at begge parter hører på den andre, og er åpne for innspill. Arkitekten har som nevnt en helt spesiell kompetanse, men husk at du som skal bo i huset også har en helt spesiell kunnskap om dine egne behov og ønsker. Huset skal ikke bare være flott å se på, men også funksjonelt.

nullpoint