Steinerskolen i Trondheim

Steinerskolen i Trondheim


Prosjektdetaljer

 • Sted

  Trondheim

 • Byggherre

  Steinerskolen i Trondheim

 • Areal

  2450 m²

 • Byggeår

  2008

Prosjektet Steinerskolen gjennomføres som samspillmodell med Byggherre/ brukere, totaletreprenør og arkitekt/rådgivere.
Steinerskolen i Trondheim er et eksisterende murbygg fra 1872. Prosjektet har bestått i å oppgradere bygningen med hensyn til tilgjengelighet for bevegelseshemmede, nytt ventilasjonsanlegg, nytt toalettanlegg samt generell oppussing. Videre er det utført diverse ombygging for ny
administrasjonsavdeling, lærerarbeidsplasser og grupperom. Bygget er gjort tilgjengelig for bevegelseshemmede med ny heis med vindfang i et påbygg, samt innvendige tiltak for orienteringshemmede.