Rica Bakklandet Hotel

Rica Bakklandet Hotel


Prosjektdetaljer

 • Sted

  Trondheim

 • Byggherre

  KLP Eiendom

 • Areal

  7800 m² P-hus 8100 m²

 • Byggeår

  2011

Komplekset består av en nybygd hotelldel og et
ombygd og rehabilitert parkeringshus. Parkeringshuset er i tillegg påbygd med hotellrom i to etasjer. Bebyggelsen har en svært sentral og eksponert beliggenhet ved Nidelven. Bryggedelen inngår i bryggerekkene langs Nidelven, mens parkeringshuset forholder seg til husrekkene langs Innherredsveien og Nedre Bakklandet. Intensjonen med bryggemotivet er å skape en tilknytning til de tradisjonelle bryggene i rekken langs Nidelven, men samtidig fremstår bygget som nytt og moderne gjennom materialbruk og detaljering. Eksteriøret er tilpasset fargeskalaen til den eksisterende bebyggelsen. Fargebruken er dempet i forhold til Bakke bro, slik at broen fremstår klart med sine konstruksjoner og brovoktertårn. Interiøret spiller sammen
med eksteriøret i en blanding av det rustikke og forfinede. Publikumsarealene har en fin variasjon av åpne, luftige rom og de mer intime. Byggene er utformet i henhold til krav om universell utforming, og 17 av de 169 hotellrommene er spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere. Hotellet har restaurant, brasserie, bar og konferanseavdeling. Hotellet er energimerket A.