Herøy Kirke

Herøy Kirke


Prosjektdetaljer

 • Sted

  Herøy, Sunnmøre

 • Byggherre

  Herøy kirkelige fellesråd

 • Areal

  2400 m²

 • Byggeår

  2003

Herøy kirke i bladet STEN

Kirken i landskapet og situasjonsplan
Vi har plassert kirken så langt mot syd som mulig for at den skal stå fritt i landskapet og ikke klemt inne mellom kollene. Når man kommer fra nord vil kirketårnet ligge midt i siktlinjen i det man passerer skaret. Kirketårnet vil også avtegne seg i silhuett mot himmelen sett fra sjøen i nord og syd pga. senkningen i terrenget på nordsiden av tårnet. Kirken er lagt i en tilnærmet øst-vest retning.

Utforming
Vi har ønsket å skille ut kirkerommet som en markant synlig form og nedtone de andre delene av bygget, delvis som sokkel under kirken, og delvis som en lav bygning mellom kirken og kollen bak. Av denne årsak er det lagt inn glass i taket over kirketorget, mellom kirkerommet og kapell/kirkestue. Dette forsterker kirkerommet som egen form , også inne i bygget, og gir torget mer karakter av et ordentlig ”utetorg”.

Planløsning og romfølelse
Kirkerommet er innadvendt, men selv om rommet ikke har store utsiktsvinduer, fylles det av dagslys ovenfra, bakfra (over galleriet) og sidelys fra høye vinduspalter på begge sider av koråpning. Kjernen i tårnet og kirkerommet er av glass, som er sandblåst Det kan assosieres med en isbre. De oppadstrebende takflatene legger seg så i lag på lag utenpå glasstårnet. Koret er understreket med at dagslyset som kommer ovenfra og fra siden gjør koret til det mest opplyste stedet i kirken, uten at vindusflatene er synlige fra resten av kirkerommet (indirekte belysning – ikke motlys). Inngangen til kirkerommet er understreket utenifra, ved at taket revner i dette partiet. Innvendig gir denne inngangen seg uttrykk i et stort glassparti i denne revnen i taket. Også her er det brukt sandblåst glass. Alle innvendige vegger og tak er hvitmalte for å understreke lys skyggevirkningene i takflatenes relieff og veggenes nisjer. I koret er det plassert et klassisk barokkorgel på siden av altertavlen, og en forhøyning for kor mot den ene sideveggen. Kontorene er plassert i underetasjen og har egen inngang. I samme etasje har ungdomsavdelingen arealer. Denne avdelingen har også egen inngang.

Materialbruk/konstruksjoner
De bratte takflatene kles med skifer som legges med horisontale markeringer (skyggefuger). Skifertakene er formet som store steinskiver som støtter seg mot hverandre mens de ”strekker seg” mot himmelen. Mellom steinskivene er det klart glass som lyset siver ut fra på kveldstid. Glasstårnet er i sandblåst glass mens rommet mellom takskivene er i klart glass.