Grymyr kirke

Grymyr kirke


Prosjektdetaljer

 • Sted

  Gran

 • Byggherre

  Gran kirkelige fellesråd

 • Areal

  450 m²

 • Byggeår

  2003

Grymyr kirke ble vunnet i en innbudt arkitektkonkurranse. Prosjektet ble tildelt Gran kommunes byggeskikkpris 2003.

Dette prosjektet var en gjenoppbygging etter brann. Det var derfor viktig for oss å oppnå et visuelt slektskap mellom den gamle og den nye kirken.
Ide, form og organisering
Vi ønsket at det som skulle framtre som hovedform var en avlang høyreist saltaksform, noe som ville gi assosiasjoner til den gamle kirken. Vi la derfor kirkestuen bak kirkerommet med et åpent galleri oppå. Dette førte til at vi fikk et sammenhengende avlangt rom under saltaket. Med den store høyden i kirkerommet var det viktig å etablere en lavere sone i en etasje langs den ene langveggen. Dette for å gi rommet en større intimitet og rikdom i uttrykket. De andre programarealene ble organisert i en enetasjes fløy ved siden av saltaksformen. For å samle det hele ble arealene innskrevet i en sirkulær murform som gjentok veiens sving rundt kirketomten. Murens bue fortsatte vi i korveggen slik at treformen og murformen vokste sammen til en helhet. Plan 1. etg.
Materialbruk og konstruksjon
Kirken vi kom fram til var en komposisjon i mur og tre. Oppgavens art tilsa en ærlighet og enkelhet i materialbruken. Vi ønsket å rendyrke dette både i konstruksjon og overflater. Takkonstruksjonen er en limtrekonstruksjon uten bruk av strekkstag. Den buede korveggen er en diafragmavegg i bærende murverk. Den buede muren rundt sidebygget er en teglforblending. Tårnet består av en skallmursvegg og en stålkonstruksjon som er kledd med panel.
Innvendig materialbruk
Kirkerommet, kirkestuen og galleriet fikk samme materialbruk for å gi en helhet når de var slått sammen. På golvet la vi en mørk skifergrå flis for å gi golvet tyngde. Veggene ble kledd med lakkert bjørkepanel i fallende lengder. Det gir rommet en lys, men allikevel varm karakter. Murveggene ble slemmet og malt hvite. Synlig limtre ble malt gråblå i kontrast til det lyse panelet. Stillerommet som kan brukes som et minikapell fikk samme materialbruk som kirkerommet. Våpenhuset danner et skille mellom kirkerommet og de sekundære arealene med lysinnslipp i begge ender. Der ble det lagt den samme mørke flisa på golvet, men med nøytrale hvite vegger.