Gildevangen hotell

Gildevangen hotell


Prosjektdetaljer

 • Sted

  Trondheim

 • Byggherre

  Thon hotels

 • Areal

  1880 m²+1500 m²

 • Byggeår

  2009

Prosjektet består av en ombygging av eksiterende hotell i verneklasse B, gjenoppbygging av brannskadet anneks og oppføring av et nybygg.
Første byggetrinn er gjenoppbyggingen av annekset med 32 hotellrom. Byggetrinn nummer to er et nybygg med 55 hotellrom, knyttet til annekset
og hovedbygningen via gangbro. Ombyggingen av eksisterende hotell omfatter en gjennomgripende omlegging av frokostsal, resepsjonsareale og
fellerområder. Prosjektet ivaretar krav til universell utforming.