Crescendo

Crescendo


Prosjektdetaljer

 • Sted

  Rådalen, Bergen

 • Byggherre

  NCC bolig AS

 • Areal

  ca 9000m²

 • Byggeår

  Under prosjektering

Illustrasjoner: Rift

Crescendo” ligger ved Lagunen i Rådalen i Bergen, og består av 70 boenheter i varierende størrelse. Boenhetene er fordelt på fem bygningsvolumer, med følgende utforming: Tre høyhus på 8 etasjer, A,B og C, som har felles vertikalkommunikasjon i innglassete mellombygg, og to lavere bygninger, D og E, utformet i varierende høyde fra 3 til 6 etasjer. Disser er forbundet med et inntrukket mellombygg i 3. og 4. etasje. Felles garasjeanlegg er plassert i underetasjen. Tomta ligger i sterkt skrånende terreng.

Samlet skal bygningene fremstå som en “sneglehusform”, eller et ”crescendo”. De er plassert i halvsirkel rundt en felles plass med gradvis stigende høyde på bygningsvolumene. De tre høyeste husene skal fremstå som vertikale volumer.

De to laveste bygningene er trappet gradvis ned i høyde, og forskjøvet i plan for å skape mindre og varierte bygningsvolumer.
I halvsirkelen mellom blokkene blir det felles uteområde for beboerne som utformes med organiske former. Uteområdet åpner seg i vest mot sol og utsikt.