Byåsen Skole

Byåsen Skole


Prosjektdetaljer

 • Sted

  Trondheim

 • Byggherre

  Trondheim kommune

 • Areal

  6900 m²

 • Byggeår

  2007

 • Oppdr.giver

  Teknobygg

Byåsen skole ble tildelt Trondheim kommunes byggeskikkpris 2008. Prosjektet ble vunnet i innbudt arkitektkonkurranse. Skolen er en barneskole med 90 elever pr trinn. Utbyggingen har foregått i to byggetrinn for at elevene skulle slippe å flytte under byggetiden. Eksisterende skole ble delvis revet etter innflytting. Skolens aula ble bevart og rehabiliteres. Ny flerbrukshall er under prosjektering. Prosjektet ivaretar krav
til universell utforming og energibruk.