Madsø Sveen arkitekter AS

Madsø Sveen er et arkitektkontor som kjennetegnes av engasjerte medarbeidere med variert og bred erfaring. Dette bidrar til at vi leverer arkitekttjenester der integritet og faglig kompetanse står i høysetet.

Kontoret holder til i hyggelige lokaler på Nedre elvehavn i Trondheim, og har et godt faglig og sosialt miljø. Våre ansatte har en fartstid fra 0 til 45 år i bransjen, og kontoret har en flat struktur basert på gjensidig medvirkning og ansvar mellom eiere og ansatte.

Kontoret utfører alle typer arkitekttjenester, med hovedvekt på bygningsprosjektering og plan- og reguleringsarbeid. Kontoret arbeider både med private og offentlige byggherrer og har variert erfaring innen hotell, skoler, kirker, kontorbygg, boliger, industribygg, bibliotek, distrikspsykiatriske senter (DPS) og sykehus. Vi prosjekterer bygg som holder høy arkitektonisk kvalitet. Det legges spesielt vekt på at våre prosjekter har stedstilhørighet og bidrar positivt til det offentlige bygningsmiljøet.

Kontoret har variert erfaring innen hotell, skoler, kirker, kontorbygg, boliger, industribygg, bibliotek, DPS og sykehus

Kontoret ble førte gang startet av Hans Petter Madsø i 1972 som Madsø arkitektkontor. Kontoret slik det fremstår i dag, ble etablert i 2002 som Madsø & Sveen sivilarkitekter AS med partnere Hans Petter Madsø og Trude Often Sveen (nå Madsø Sveen arkitekter AS). Guri Kvaløy og Morten Nilsen gikk inn som medeiere i 2012. Daglig leder er Trude Often Sveen, mens faglig leder er Morten Nilsen.